De 3e en laatste trekkingsronde van de GOLDEN TICKET Actie is verricht.
Wij hebben nog 1 prijs te vergeven, de gelukkige winnaar van de cadeaubon Men. Pieters heeft zich gemeld. Van harte gefeliciteerd.

Golden Ticket Nummer 10886

Alle prijzen zijn vergeven!!!

 

Actievoorwaarden en Spelregels Winactie Golden Ticket.

 

 

Voorwaarden en Spelregels van: Actie ‘Golden Ticket’, onderdeel van het 50-jarig jubileum 2wielers Bisschops

 

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de 2wielers Bisschops Golden Ticket winactie.
Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden.

Actievoorwaarden en spelregels

 1. De actie wordt georganiseerd door 2wielers Bisschops, St.Pieterstraat 59 6463CR Kerkrade, KvK ingeschreven onder naam V.O.F. Bisschops KvK nummer: 14023463

 2. Door deel te nemen aan de actie verklaart u zich akkoord met de Actievoorwaarden en spelregels

 3. Deelname aan de Golden Ticket Actie is gratis. Bij besteding boven de €50,00 (excl. verzendkosten) ontvang je namelijk een Golden Ticket. Iedere deelnemer mag zo vaak meespelen als hij/zij wilt.
  Het Golden Ticket bewaar je tot aan het moment van de trekking. De trekking vindt plaats op dinsdag 1 oktober 2019.

  Als jij binnen 3 weken contact met ons opneemt als winnaar mét het geldige ticket, dan heb jij de prijs gewonnen.

 4. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar.

 5. De Golden Ticket actie loopt van 1 april tot en met 30 september 2019.

 6. De trekking van de winnaar geschiedt op 1 oktober 2019, willekeurig en op onpartijdige wijze.

 7. De winnende lotnummers worden op 2 oktober 2019 bekend gemaakt via de website, in de winkel en op Facebook.
  Reageert de winnaar in kwestie niet binnen 4 weken? Dan vervalt zijn of haar recht op de gewonnen prijs.
  Daarna trekken wij een nieuwe winnaar. Per prijs verrichten wij maximaal 3 trekkingen. Mocht na deze 3 trekkingen zich geen winnaar melden, blijft de prijs eigendom van 2wielers Bisschops.

 8. De trekking vindt plaats op basis van de unieke code die op het Golden Ticket staat aangegeven.
  Deze staat aangegeven op de voorkant van de Golden Ticket.

 9. Gooi het Golden Ticket pas weg als alle prijzen zijn opgeëist.

 10. Deelnemer dient zelf in de gaten te houden of zijn Golden Ticket in de prijzen is gevallen.

 11. Deelnemer dient zelf zorg te dragen van het bewaren van zijn verkregen Golden Ticket,
  bij verlies/kwijtraken van uw Golden Ticket en het niet op tijd claimen van uw Golden Ticket prijs is 2wielers Bisschops niet verantwoordelijk.

 12. Claimen gewonnen prijs, winnaar dient het Golden Ticket met winnende lotnummer persoonlijk te overhandigen in de winkel om in aanmerking te komen voor de gewonnen prijs.

 13. Bij weigering, niet aanvaarding of het niet opeisen van de gewonnen prijs, blijft de prijs na de 3e trekkings ronde eigendom van 2wielers Bisschops.

 14. Alleen uitgegeven Golden Tickets dingen mee naar de prijzen.

 15. De prijzen die deelnemers kunnen winnen zijn:

           - 1e prijs ‘Win een Cube Touring Hybrid Pro Dames E-bike t.w.v €2499.00
           - 2e prijs ‘Win een Sigma Sport Rox GPS 12.0 t.w.v. €399,00
           - 3e prijs ‘Win een Onderhoudsbon voor uw fiets t.w.v. €250,00 te besteden in de werkplaats

 16. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

 17. De prijs is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar.

 18. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

 19. Medewerkers van 2wielers Bisschops zijn uitgesloten van deelname.

 20. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag.
  2wielers Bisschops mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring).
  De gegevens verkregen via de Golden Ticket actie zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

 21. De winnaar van de prijs stemt er mee in dat hij/ zij met naam en toenaam en evt foto op passende wijze mag worden ingezet via diverse communicatiekanalen
  waar 2wielers Bisschops gebruik van maakt ten behoeve van promotie.

 22. 2wielers Bisschops kan ten allen tijde deze actievoorwaarden wijzigen. Een gewijzigde versie van de actievoorwaarden zal op deze website aangepast worden,
  voorzien van een datum waarop de wijziging ingaat.

 23. 2wielers Bisschops behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de actie te allen tijde te beëindigen of te verlengen.

 24. 2wielers Bisschops mag deelname aan de actie weigeren of beëindigen als de deelnemer handelt in strijd met deze voorwaarden of met de wet of als sprake
  is van enige vorm van misbruik door de deelnemer. 2wielers Bisschops mag dit zonder opgaaf van reden doen, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade van deelnemer.

 25. In geval van enige vorm van misbruik behoud 2wielers Bisschops zich het recht voor om geen prijs uit te reiken.

 26. De Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing op de persoonsgegevens die de deelnemer in verband met deze campagne verstrekt.

 27. Alleen als de deelnemer een prijs heeft gewonnen zal 2wielers Bisschops de deelnemer mogelijk om meer persoonsgegevens vragen als dat nodig is om de prijs uit te kunnen reiken.

 28. 2wielers Bisschops is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Golden Ticket actie noch voor eventuele technische storingen,
  gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

 29. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor risico van de winnaar. 2wielers Bisschops kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

 30. Mocht de actie om wat voor reden dan ook beëindigd, gewijzigd of opgeschort worden dan is 2wielers Bisschops eventueel door haar ingeschakelde hulppersonen,
  of derden niet aansprakelijk voor eventueel schade van deelnemers en hebben de deelnemers geen rechtop schadevergoeding.

 31. 2wielers Bisschops en haar reclame- en internetbureau kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in netwerk, hardware of software waardoor gegevens zijn vertraagd of verloren zijn gegaan.

 32. De inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software en overige informatie mag niet worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder toestemming van 2wielers Bisschops.

 33. 2wielers Bisschops handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

 34. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met:

2wielers Bisschops

Handelend onder de naam: V.O.F. Bisschops

St.Pieterstraat 59

6463 CR Kerkrade

Tel: +31 (0)45 5455608

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inschrijvingsnummer KvK: 14023463

 

Ons Adres

St. Pieterstraat 59
6463 CR Kerkrade
Tel:  045-5455608
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.       

 

Openings Tijden

 

Maandag     
GESLOTEN
Dinsdag      
09.00-18.00
Woensdag    09.00-18.00
Donderdag   09.00-21.00
Vrijdag       
09.00-18.00
Zaterdag    
09.00-17.00
Ga naar boven